Saturday, January 12, 2008


ओळखू नये मज कोणी
मी इतके सरळ जगावे
असुनही ...कुठेच नसावे

गर्दीत असावा मेंदू
मेंदूत नसावी गर्दी
मी एकांताचा दर्दी

अस्तित्व करावे लागे
का सिद्ध, कळे ना मजला
इतरांची सा्क्ष कशाला ?

4 comments:

Jaideep said...

masta aahe hi kavita. Olakhu naye maj koni.....

परागकण said...

zakaaaas .... *ditto*

जयश्री said...

ए ह्यालाच त्रिवेणी म्हणतात का रे?
खूप आवडली.

Amba said...

khubch chaan "Olkhu naye maj koni"