Thursday, November 23, 2006हलतात फक्त ही पाने
वारयाची चाहुल नाही
ह्या पाचोळयावर कोठे
काळाचे पाउल नाही

ही दुपार संथपणाने
काळोख लपेटत आहे
हा दिवस मला जाताना
दाराशी भेटत आहे।


हे दु:ख मला आवडते
शिशिराच्या पानगळीचे
मी उदासवाणे मौन
पांघरतो सांजधुळीचे
----

4 comments:

Anonymous said...

कवीवर्य, मानाच्या मुज-याचा स्वीकार व्हावा! फ़ारच सुरेख! चित्र पण मस्तच :)

जयश्री

Anonymous said...

मस्त!!!

परागकण said...

व्वा ! निव्वळ शब्दचित्र !

Shardul said...

तुमच्या सगळ्याच कविता क्लास अपार्ट आहेत..
ही खूप म्हणजे खूपच आवडली.
या सोबतच आवडलेली - पूर्णत्व.