Monday, November 27, 2006


घायाळ परतला योद्धा
वेशीवर जाऊ नको तू
दु:खांना रक्तापेक्षा
अश्रूंची किंमत आहे

रडणारया डोळयांमागे
हसणारे ऊर लपू दे
तुटलेले खड्गच त्याला
घावाहून बोचत आहे

देहावर पांघरलेला
राहू दे तसा तो शेला
ती त्याच्या शर्थखुणांची
उरलेली दौलत आहे
-------------

2 comments:

Anonymous said...

वा कविवर्य !! तुटलेले खड्गच त्याला घावाहुन बोचत आहे. क्या बात है!!!!!!

कैलास गांधी said...

kya bat hai!