Sunday, December 03, 2006


अत्तरांचे किती प्रकार
घेऊन आला तो विकायला !
( कसा सुगंधाचाही आधार
घेतात माणसे जगायला ! )

गंधागंधांचे तलम पदर
तो उलगडून दाखवताना
मी थक्क ! किती अर्थ असतात
फुलांच्या गोठलेल्याही श्वासांना ?

न राहवून मी विचारलेच
कशी उमलली तुझ्यात ही कला ?
तो निर्विकार! "नोकरी सुटली साहेब
पण संसार तर चालवलाच पाहिजे मला !"
------

5 comments:

Anonymous said...

वा, कविता आवडली प्रसन्न. संसार तर चालवलाच पाहिजे मला.

seema said...

prassana tuzi navin kavita chan ahe .aavadali.

Ambo said...

Fact of Life.
Amrut

Chandra said...

Kavita Chan aahe.Avadali. Keep writing.

Chandrashekhar


cmarathe@gmail.com
Mississauga, Canada

Jaswandi said...

waa kharach changali kavita ahe!